Maak

kennis met

onze digiklassen.

Begeleiding

Voor elke digiklasser wordt een individueel handelingsplan gemaakt om het lesaanbod op de scholen en de digitale plusklas beter op elkaar af te stemmen. Dit plan beschrijft het aangepaste onderwijsaanbod op de eigen school en het specifieke aanbod uit de digiklas. Dit plan wordt door de groepsleerkracht besproken met de ouders. Er vinden twee voortgangsgesprekken plaats tussen ouders, kind en digiklasleerkracht waarin onder andere het werkverslag (rapport) van de digiklasser besproken wordt (januari/februari en juni/juli). Per schooljaar vinden er twee ouderavonden en twee middagen voor betrokken groepsleerkrachten plaats.

School video

Sociale media

Wij zijn (nog) niet actief op Social Media