Maak

kennis met

onze school in Epe.

Informatie

Mindset

Binnen ons onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen staan lesactiviteiten rondom mindset centraal. Mindset is de manier waarop kinderen en volwassenen denken over hun eigen kwaliteiten en intelligentie. Carol Dweck heeft onderzoek gedaan naar mindset en zij onderscheidt twee manieren; een vaste (fixed) mindset en een groei (growth) mindset. Het is niet zo dat een kind altijd alleen een vaste mindset heeft, of altijd alleen een groei mindset. Dit kan per situatie verschillend zijn.

Kinderen die vanuit een vaste mindset denken, geloven dat hun intelligentie, talenten en persoonlijke eigenschappen vaststaan. Deze kinderen willen graag alles perfect doen, geen fouten maken en doen liever geen dingen die zij lastig vinden. Zij vermijden uitdagingen en doen er geen moeite voor. Tevens denken zij vaak dat je iets kan of dat je iets niet kan; je bent met een bepaalde intelligentie/ talenten geboren en daarmee moet je het doen.

Kinderen die vanuit een groei mindset denken, geloven dat je talenten en persoonlijke eigenschappen kunt ontwikkelen. Zij gaan de uitdaging aan en vinden het niet erg als ze fouten maken. Van fouten kun je leren en dit zorgt voor verbetering. Wanneer het tegenzit zetten deze kinderen door, ze weten dat inspanning ervoor zorgt dat je jezelf verder ontwikkelt.

Bij (hoog)begaafde kinderen zien wij regelmatig dat zij een vaste mindset hebben ontwikkeld. Er wordt namelijk vaak tegen een (hoog)begaafd kind gezegd dat hij of zij slim is. Ze krijgen vaak complimenten die niet gericht zijn op het proces, maar juist op hun intelligentie.Daarnaast hebben deze kinderen al op jonge leeftijd door wat de capaciteiten van anderen zijn. Wanneer ze iets tegenkomen wat zij zelf nog niet beheersen en anderen wel, dan kunnen zij zich schamen of dom voelen. Verder zijn er (hoog)begaafde kinderen die liever gemakkelijke opdrachten maken en verrijkingswerk of uitdagende opdrachten niet willen maken. Het is daarom belangrijk dat deze kinderen leren om met uitdagingen om te gaan en zich bewust worden van hun mindset.

Leren leren

(Hoog)begaafde kinderen komen met hun intelligentie vaak een eind en hebben dan niet de noodzaak om leerstrategieën eigen te maken. Vaak hebben zij op de middelbare school deze leerstrategieën nodig, omdat de stof complexer wordt. Het is daarom belangrijk dat (hoog)begaafde kinderen ‘leren leren’. Dit doen wij door activiteiten aan te bieden die zich in de zone van de naaste ontwikkeling bevinden (Vygotsky,1978). Er worden leeractiviteiten gecreëerd waarbij leerlingen genoodzaakt zijn om leerstrategieën in te zetten. Dit kan bij (hoog)begaafde leerlingen leiden tot frustratie en spanning. Op het moment dat de frustratie/spanning toeslaat, gaat de leerkracht met het kind in gesprek. Zo’n gesprek is vooral bedoeld om te leren omgaan met frustraties/spanning en om strategieën te leren die ervoor zorgen dat hij of zij het uiteindelijke doel bereikt.

Om het ‘leren leren’ te realiseren, hebben de leerlingen kennis nodig over het brein. Binnen ons onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen worden er lessen gegeven over de werking van het brein bij leren. Daarnaast wordt er groeigerichte feedback gegeven en worden er lessen rondom mindset gegeven om het doorzetten te stimuleren.

Executieve functies

Executieve functies zijn hogere cognitieve processen die nodig zijn om activiteiten te plannen en te sturen. Deze functies zijn nodig om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Executieve functies spelen tevens een belangrijke rol bij het leren. Zij bepalen voor een groot deel het schoolsucces.

Richard Guare en Peg Dawson verdelen de executieve functies in gedragsvaardigheden en denkvaardigheden; 

Gedragsvaardigheden:

 • -Respons-inhibitie
 • -Emotieregulatie
 • -Volgehouden aandacht
 • -Taakinitiatie
 • -Flexibiliteit
 • -Doelgericht gedrag

Denkvaardigheden:

 • -Planning/ prioritering
 • -Organisatie
 • -Werkgeheugen
 • -Timemanagement
 • -Metacognitie.

Bij (hoog)begaafde kinderen komt het voor dat de executieve functies niet goed ontwikkeld zijn. Om ervoor te zorgen dat ze voldoende ontwikkeld worden, besteden wij binnen ons onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen aandacht aan de executieve functies. In overleg met ouders en kind wordt er bepaald aan welke vaardigheden gewerkt kan worden.

Topdown leren

Top down leren heeft voor de meeste (hoog)begaafde leerlingen de voorkeur. Veel (hoog)begaafde kinderen willen beginnen met de hele context; leren vanuit het grote geheel.

Taxonomie van Bloom

De taxonomie van Bloom wordt ingezet om lesactiviteiten te creëren die een verdiepende en complexere laag hebben. Bloom onderscheidt zes denkniveaus. De drie lagere ordes van denken (niveaus): onthouden, begrijpen en toepassen worden vaak toegepast in de reguliere klassen. Binnen ons onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen staan vooral de drie hogere ordes van denken centraal: analyseren, evalueren en creëren. Dit stimuleert het probleemoplossend vermogen en het kritisch denken.


De zeven eigenschappen van Happy Kids

In onze groepen wordt er gebruik gemaakt van het prentenboek ‘De zeven eigenschappen van Happy Kids’. Dit boek is bedoeld om kinderen gedrag en vaardigheden aan te leren die hen gelukkiger en socialer maken. Het draagt bij aan de persoonsontwikkeling van het kind.Het boek is gebaseerd op de zeven eigenschappen van Stephen Covey. De zeven eigenschappen zijn verwerkt in een prent voor de kinderen en ziet er als volgt uit:

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook

.