Het

voortgezet

onderwijs

Voortgezet onderwijs

Het Expertisecentrum Hoogbegaafdheid Veluwe gaat de komende jaren nauw samenwerken met de RSG NO Veluwe en de RSG Slingerbos/ Levant, zodat er ook voor de hoogbegaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs een passend onderwijsaanbod gerealiseerd kan worden. 

Dit schooljaar (2019-2020) is daarvan het startjaar; wij zijn de fase van het kennismaken, het uitspreken van wensen en behoeften en het uitzetten van onze gezamenlijke plannen door en richten ons nu op de leerlingbegeleiding en het opzetten van een scholingsaanbod voor teams. 

Wij gaan jullie op deze plek van onze website op de hoogte houden van de volgende stappen. 

School video

Achter de schermen wordt er gewerkt aan een leuke school video; stay tuned! 

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook

.