Maak

kennis met

onze digiklassen.

Proef de sfeer!

Binnen Aurora Basisonderwijs (Stichting Proo) hebben kinderen die iets meer aan kunnen de mogelijkheid om deel te nemen aan de DIGITALE PLUSKLAS.

In de digitale plusklas werken we aan PROJECTEN. We doorlopen daarbij de stappen van ONDERZOEKEND LEREN. Tijdens deze projecten maken we onderzoeksvragen m.b.v. de TAXONOMIE van BLOOM. We gaan uitdagingen aan, stellen doelen, leren plannen, oefenen ons probleemoplossend vermogen, leren hulp vragen, leren over onszelf, we ondekken onze talenten en doen nieuwe kennis op. De focus ligt op het LEERPROCES.

Kennis over de HERSENEN is een must om te leren dat een GROEIMINDSET je verder helpt in je ontwikkeling.

Kinderen LEREN LEREN met behulp van de LEERKUIL. We gaan uitdagingen aan en leren dat het niet altijd gemakkelijk is om te leren. Dat kan zijn; samenvatten, informatie terughalen, oefenen d.m.v. herhaling, het gebruik van tekeningen en afbeeldingen en het doen van een braindump. Maar ook vaardigheden als hulp vragen, doorzetten en denken in oplossingen en mogelijkheden. We werken dan aan de EXECUTIEVE VAARDIGHEDEN en vergroten de veerkracht en zelfstandigheid. We zetten daarbij bijvoorbeeld spellen in zoals smartgames.

In de digitale plusklas leren we PLANNEN. We gebruiken een lange termijnplanning waarop het overzicht van het project staat. De kinderen leren zelf een weekplanning maken, In het begin is dat vaak samen met de leerkracht, naarmate de kinderen er langer mee werken kunnen ze er al vrij snel zelf mee uit de voeten. Kinderen leren zelf nadenken wat prioriteit heeft en wat handige momenten zijn om hun werk te maken.

De leerkracht van de digiklas stelt zich op als COACH. De contactmomenten met de digiklasleerkracht zijn 1 keer in de week ONLINE via Teams. Elke week zal er naast een gezamenlijk contactmoment een 1 op 1 moment zijn waarbij de kinderen de voortgang van hun PERSOONLIJK LEERDOEL bespreken. Dit leerdoel stemmen we af met OUDERS en de LEERKRACHT(EN) van de reguliere basisschool .Samen gaan we op zoek naar een PASSEND AANBOD. Daarnaast zijn er 10 TERUGKOMDAGEN op basisschool de Expeditie in Epe en zullen we 1 uitstapje maken.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Sonja van Laar (s.vanlaar@stichtingproo.nl).