Maak

kennis met

onze digiklassen.

Proef de sfeer!

Binnen Stichting Proo is er voor de meer- en hoogbegaafde kinderen een bovenschoolse digiplusklas operationeel.
De 'thuisbasis' van deze klassen is de Nieuwe Wisselse school in Epe.

Er wordt digitaal plusklasonderwijs geboden aan kinderen uit de groepen 6, 7 en 8.
Incidenteel worden ook zeer zelfstandige kinderen uit groep 5 toegelaten.

De groepen worden begeleid door de digiplusklas-leerkracht. Zij werken en communiceren voornamelijk digitaal met elkaar.
Eén keer per maand ontmoeten kinderen elkaar fysiek in Epe. Op deze terugkomdag staat onder andere strategisch spel, filosofie, ‘Vooruitwerklab’-opdrachten (CBO), instructie en sociaal-emotionele vorming op het programma.

Een aantal malen per jaar wordt er een excursie georganiseerd. Op de overige ochtenden werken de kinderen op hun eigen school achter de computer.

Door de inzet van videoconferencing (Skype, headsets en webcams), worden groepssessies en onderlinge samenwerking tussen kinderen van verschillende scholen mogelijk gemaakt. De kinderen hebben een eigen outlook-mailadres en maken gebruik van OneNote.  Op de overige schooldagen krijgen de kinderen van hun eigen groepsleerkracht in ieder geval een half uur tijd om aan hun digitale weektaak te werken.

Via Betteke Wittenberg (b.wittenberg@stichtingproo.nl) is een informatiefolder te verkrijgen.

Begeleiding

Allelei praktische zaken m.b.t. de digiplusklassen vind u hier.. 

Toelating

Nieuws uit de groepen, wat doen ze nu echt daar... Benieuwd klik op deze pagina ...