Maak

kennis met

onze digiklassen.

Onderwijs

In de digitale plusklas wordt projectmatig gewerkt. Digiklassers mogen een eigen onderwerp kiezen en dit uitwerken met behulp van de website (www.mijneigenproject.nl) of ze kunnen kiezen voor het werken met ‘Topklassers’ (bijvoorbeeld: Wiskunde, Cultuur, vreemde talen en zaakvakken voor hoogbegaafde leerlingen) of gedeeltelijk voorgestructureerde projecten voor hoogbegaafde kinderen van Minka Dumont.

De projecten worden afgesloten met een presentatie in de digitale plusklas. Hierbij zijn digiklassers, ouders en belangstellenden aanwezig. Daarnaast werken de kinderen onder andere aan digitale opdrachten van externe websites en aan lessen ‘leren leren’ en Mindset. Er wordt doelmatig gewerkt binnen de digitale plusklas. Hiervoor worden kinddoelen (SLO) gebruikt, die na het doorlopen van 360 ̊feedback (vanuit kind, ouders, groepsleerkrachten) bepaald worden. Deze doelen worden door de kinderen met groepsgenoten of de digiplusklasleerkracht geschaald. Gebieden waarop de leerdoelen betrekking hebben zijn: 'leren leren', 'leren denken over leren' en 'leren voor het leven' (sociaal en emotioneel).

 

School video

Sociale media

Wij zijn (nog) niet actief op Social Media