Wat

doen

wij

Informatie

Binnen Aurora Basisonderwijs (Stichting Proo) is in 2018, in het kader van Passend Onderwijs, het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe opgericht. 

In Ermelo krijgen kinderen uit groep 5 t/m 8 (van scholen binnen en buiten Aurora Basisonderwijs (Stichting Proo) twee dagen per week les met ontwikkelingsgelijken. De overige drie dagen krijgen zij passend onderwijs in hun eigen klas. 

In Epe is deze mogelijkheid er voor kinderen uit groep 6 t/m 8.

In het schooljaar 2023- 2024:

  • is er op de Arendshorst in Ermelo één HB-groep, de T.O.P.-klas. Deze groep werkt op donderdag en vrijdag. 
  • is er op de Expeditie in Epe één groep, de Eurekagroep. Deze groep werkt op maandag en dinsdag.

Kinderen kunnen in het schooljaar 2023-2024 aan het begin van het schooljaar, of na de kerstvakantie starten in één van onze HB-groepen. De aanmeldingscommissie is verantwoordelijk voor beslissingen hieromtrent.  
Nieuwe aanmeldingen voor januari 2024 dienen uiterlijk 24 oktober 2023 ingediend te zijn.  
Nieuwe aanmeldingen voor het schooljaar 2024-2025 dienen uiterlijk 21 mei 2023 ingediend te zijn. 

Binnen de hoogbegaafdenklassen krijgen de kinderen twee dagen in de week een passend onderwijsprogramma aangeboden door een gespecialiseerde leerkracht. Uniek aan deze aanpak is dat de kinderen vanuit het top-down thinking (denken vanuit het grote geheel) en deep level learning (meer de diepte in) begeleid worden in een rijke leeromgeving die is afgestemd op hun intelligentie en interesses. Binnen deze klas krijgen de kinderen de vrijheid om de grenzen van hun mogelijkheden te ontdekken en te leren om deze optimaal te benutten. In de HB-groepen wordt met ontwikkelingsgelijken gewerkt aan projecten, waarin mindset en executieve vaardigheden een centrale plaats innemen. 

Binnen Aurora Basisonderwijs (Stichting Proo) is vanaf schooljaar 2012-2013 voor de meer- en hoogbegaafde kinderen één bovenschoolse digiplusklas operationeel. Er wordt digitaal plusklasonderwijs geboden aan kinderen uit de groepen 6, 7 en 8. Incidenteel worden ook zeer zelfstandige kinderen uit groep 5 toegelaten. De groepen worden begeleid door de digiklas-leerkracht. Eén keer per maand ontmoeten de kinderen elkaar fysiek op basisschool de Expeditie in Epe. 

Meer informatie over hoogbegaafdenklassen en de digitale plusklas kunt u vinden op deze website en in onze informatiegids of u kunt contact opnemen met de directie van de Arendshorst (T.O.P.-klas) of de Expeditie (Eurekagroep).

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook

.