Wat

doen

wij

Informatie

Binnen Stichting Proo is in 2018, in het kader van Passend Onderwijs, het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe opgericht. 

Kinderen uit groep 5 t/m 8 (van scholen binnen en buiten Stichting Proo) krijgen twee dagen per week les met ontwikkelingsgelijken. De overige drie dagen krijgen zij passend onderwijs in hun eigen klas. 

In het schooljaar 2021 - 2022:

  • is er op de Arendshorst in Ermelo één HB-groep, de T.O.P.Klas. Deze groep werkt op donderdag en vrijdag. 
  • zijn er op de Nieuwe Wisselse school in Epe twee groepen, de Eurekagroepen. Zij werken op maandag en dinsdag.

Binnen de hoogbegaafdenklassen krijgen de kinderen twee dagen in de week een passend onderwijsprogramma aangeboden door een gespecialiseerde leerkracht. Uniek aan deze aanpak is dat de kinderen vanuit het top-down thinking (denken vanuit het grote geheel) en deep level learning (meer de diepte in) begeleid worden in een rijke leeromgeving die is afgestemd op hun intelligentie en interesses. Binnen deze klas krijgen de kinderen de vrijheid om de grenzen van hun mogelijkheden te ontdekken en te leren om deze optimaal te benutten. In de HB-groepen wordt met ontwikkelingsgelijken gewerkt aan projecten, waarin mindset en executieve vaardigheden een centrale plaats innemen.

Binnen Stichting Proo is vanaf schooljaar 2012-2013 voor de meer- en hoogbegaafde kinderen één bovenschoolse digiplusklas operationeel. Deze is gevestigd in Epe. Er wordt digitaal plusklasonderwijs geboden aan kinderen uit de groepen 6, 7 en 8. Incidenteel worden ook zeer zelfstandige kinderen uit groep 5 toegelaten. De groepen worden begeleid door de digiklas-leerkracht. Eén keer per maand ontmoeten de kinderen elkaar fysiek op de Nieuwe Wisselse school in Epe.

Naast de start van de HB-groepen besteedt het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe aandacht aan het onderwijsaanbod van (hoog)begaafde kinderen in de reguliere groepen en in de (digitale) plusklas, met als doel het onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde kinderen te optimaliseren.

Het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe biedt teamscholingen op maat voor de scholen van Stichting Proo. Op de lange termijn (binnen 4 jaar) zullen alle teams geschoold worden en zal er op alle scholen zo veel mogelijk tegemoet gekomen kunnen worden aan de onderwijsbehoeften van de (hoog)begaafde kinderen. Daarnaast kunnen scholen een consultatie aanvragen bij het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe met betrekking tot vragen omtrent hoogbegaafde kinderen.

Meer informatie over de hoogbegaafdenklassen en de digitale plusklassen kunt u vinden op deze website, in onze informatiegids of u kunt contact opnemen met Betteke Wittenberg, telefoon nummer: 06 83905163.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook

.